فارسی دبستان نویسنده ی بزرگ خواب خلیفه راز جعبه

حجم فایل : 2.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا فارسی سوم دبستان
نویسنده ی بزرگ / خواب خلیفه / راز جعبه
خلاصه درس


این درس درباره ی تلاش و استفاده از نتایج زحمت و دسترنج خود است . کلمات با ارزش املایی


حاتم طایی . همّت . امرای عرب . صحرا . پشته . مهمانی . اهل . خلقی
سماط . میّت . جوان مردی . بغداد . تحصیل
خاطرات . حکایت . شعر . حاصل . خوشبو . ملّی . آثار . علاقه . احادیث . حتما . آرامگاه معنای کلمات مهم

اُمرای عرب : فرمانروایان عرب
حاجت : نیاز ، احتیاج
پشته : تپّه ،‌ توده
سماط : سفره
منّت : خواهش
خلق : آفرینش
خارکن : کسی که کارش خار کندن است .
آرامگاه : قبر ، محل آرامش ، مزار
احادیث : جمع حدیث ، سخنان پیامبران و امامان
جوان مردی : بخشندگی
هراسان : ترسان
مژده : خبر خوش
خواب گزار : کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد .
حکیم : انسان دانا و خردمند به جمله های زير دقّت کن.
گلستان ، يعنی جايی که پر از گل است.
دبيرستان ، يعنی جايی که دبيران در آن درس می دهند.
بيمارستان ، يعنی جایی که در آن بیماران را درمان می کنند .
کوهستان یعنی جایی که کوه زیاد است .
گورستان یعنی جایی که در آن گور زیاد است .
وقتی –ِ ستان + کلمه شود معنی آن را تغییر می دهد و معنای مکان و جا می شود . کوه + -ِستان : کوهستان حکايت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصيحت همراه است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند.
حکایت ، مثالی را از زندگی کسی می آورد که ما از زندگی آن شخص درس می گیریم .
در این درس برخورد حاتم طایی با خارپشت نشان داده می شود که به مهمانی حاتم طایی نیامد . اين کلمه ها از چه قسمت هايی ساخته شده اند، آنها را بنويس.
گلستان ............... + ...................
کوهستان ............... + ...................
سوالات اين جمله، مربوط به کدام گزينه است؟
داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصيحت همراه است و تجربه هایی از زندگی را بازگو می کند

الف) مثل ب) حکايت ج) نمايش کلمه بساز .

ح . ر . ص . ا : صحرا ک . ا . ی . ت . ح : حکایت کلمه های زیر از چه بخش هایی ساخته شده است ؟

دوستان : دوست + ان

گلستان : گُل + -ِ ستان جمله ی ناقص زیر با کدام گزینه کامل نمی شود ؟
معلم حکایت را ...............

خواند نوشت زد شنید حالا به پرسش های زیر با کلمه هایی که با « - ِستان » می سازی ، پاسخ بده .

جایی که در آن گل روییده است : گل + - ِستان : گلستان

جایی که در آن کوه است : کوه + - ِستان : کوهستان املای کدام کلمه صحیح است ؟

تهصیلات خواب گذار خشبخت حاجت مفهوم کلی ...